Konkurrere med fjordhest

Fjordhesten er en allsidig hesterase som kan brukes til mange typer konkurransesport. Hesten brukes både til riding og kjøring, og den hevder seg ofte høyt i mange konkurransegreiner. På grunn av hestens størrelse, starter fjordhestene som regel i ponniklassen. Fjordhesten er en god kjørehest, og dette er en av konkurransegrenene den brukes til. Under fjordhest-NM konkurreres det både i dressur, sprang og kjøring, og dersom man skal vinne sammenlagt, må man delta i alle de tre grenene. Hesten brukes også til distanseritt, voltige og feltritt, og egner seg like godt til disse konkurransegrenene. Hesten passer til det meste, og med en fjordhest, kan man konkurrere innen flere grener med samme hest.I tillegg til NM for fjordhest, blir det også arrangert et Nordisk mesterskap annethvert år. Fjordhesten er i fare for å forsvinne, fordi det finnes for få avlshopper. Antallet fjordhester i Norge er lavt sammenlignet med andre land.Nordisk mesterskap byr på mange ulike konkurransegrener, og målet er å fremme bruken av fjordhest i de nordiske landene, og å skape kontakt mellom landene. Det konkurreres både innen kjøring og riding, og konkurransene avholdes bare dersom det er deltakere fra minst to land som stiller til start. Øvelser som arrangeres er dressurridning, sprangridning, kjøring med 1-spann og 2-spann. Det blir også arrangert lagkonkurranserDet er ganske unikt at samme hest deltar i mange ulike konkurranser, slik det blir gjort i NM. De fleste hester spesialiserer seg på én konkurransegren, mens fjordhesten kan brukes til mange grener. I tillegg til å trekke til seg hesteelskere fra inn- og utland, er NM også en fin anledning til å skape mer blest om fjordhesten, og få flere interessert i å ta vare på den unike hesten. Dersom fjordhesten skal ha en framtid, må flere kjøpe fjordinger og avle på dem, slik at antallet fjordhester øker.